Predavanje 07.03.2019. u 20:30- LIFE DINALP BEAR

 

Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama
LIFE DINALP BEAR

Predavač: Slaven Reljić, DVM, Zavod za veterinarsku biologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trajanje projekta
1. 7. 2014. – 30. 6. 2019.
Proračun projekta: 5.987.478 eura
Financijski doprinos EU-a: 4.149.202 eura

 


Sadržaj

U politički rascjepkanom krajobrazu Europe, jedan od najvažnijih ciljeva u zaštiti i upravljanju smeđim medvjedom je prekogranična koordinacija na razini populacije. Nažalost, taj je cilj često jako teško ostvariti. Izazove pokušavamo prevladati u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Italiji kroz veliki projekt LIFE+, koji većim dijelom financira Europska komisija (69%), a čiji je cilj dugoročno očuvanje populacije smeđeg medvjeda u sjevernim Dinaridima i jugoistočnim Alpama. Projekt LIFE DINALP BEAR započet je 1. srpnja 2014. i trajat će do 30. lipnja 2019.

Pozadina

Sukobi između ljudi i smeđeg medvjeda (Ursus arctos) u Europi i dalje ostaju prijetnja zaštiti medvjeda te se moraju poduzeti koraci da se poboljša suživot. U donošenju mjera susreće se s izazovima kao što su nerazumijevanje socioekonomskih i ekoloških vrijednosti medvjeda, prenapuhane procjene o riziku napada medvjeda koje vode smanjenju tolerancije prema njima te visoka smrtnost u prometu, što je povezano s povećanom rascjepkanošću staništa kao rezultatom rastuće prometne infrastrukture i urbanizacije.

CILJEVI

1. Praćenje broja jedinki u populaciji, upravljanje i zaštita smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i jugoistočnim Alpama

Glavni je cilj našeg projekta prevladati sadašnje lokalne prakse upravljanja smeđim medvjedom i utrti put prijelazu na zaštitu, upravljanje i praćenje broja jedinki na razini populacije. Uspostavit ćemo čvrsto povezanu prekograničnu mrežu profesionalaca koji se bave ovom tematikom, optimizirati metode praćenja i njihovu primjenu, pokrenuti dugoročno prekogranično praćenje i pribaviti prve temeljne podatke o medvjedima na široj, prekograničnoj razini. Stvorit ćemo komunikacijske kanale i kanale za razmjenu podataka potrebne za suradnju na ovako visokoj razini i omogućiti stručnu i pravnu pomoć. Ovo će biti jedan od prvih pokušaja u Europi da se pokrene prekogranično upravljanje velikim zvijerima, što je ideja koju je podržala i promovirala Europska komisija kroz „Smjernice za izradu planova upravljanja velikim zvijerima na razini populacije“, ali što je rijetko provođeno u praksi.

  • photo by Miran Krapež
    photo by Miran Krapež
  • photo by
    photo by Marko Masterl
  • photo by Petra Draskovič Pelc
  • photo by Petra Draskovič Pelc

2. Smanjenje broja sukoba između čovjeka i medvjeda i promocija suživota

U raznim akcijama istražit ćemo što uzrokuje nastanak žarišta sukoba i pomoću nesmrtonosnih rješenja omogućiti najbolje primjere u praksi. Prikazat ćemo rješenja kako spriječiti medvjede da ne uzimaju hranu iz ljudskih izvora. Također, promovirat ćemo medvjede kao ekoturističku atrakciju, istražiti stav javnosti prema medvjedima i to iskoristiti za edukacijske i promocijske aktivnosti kako bismo potaknuli razumijevanje ove vrste i promovirali suživot.

3. Promoviranje prirodnog širenja smeđeg medvjeda s Dinarida na Alpe

Dok je projekcija staništa pokazala da je u Alpama moguće preživljavanje populacije medvjeda i da mala ponovno naseljena populacija u Trentinu napreduje, prirodno je širenje sporo. Koristit ćemo multidisciplinarni pristup kako bismo to istražili i pokušali shvatiti društvene i fizičke prepreke širenju te zaštititi koridore koje životinje koriste. To će se iskoristiti za pronalaženje rješenja za usporavanje daljnjeg rascjepkavanja staništa, povećanje prihvaćanja medvjeda u područjima gdje trenutačno nisu stalno prisutni, ali na koja očekujemo da će se proširiti, te smanjiti smrtnost uzrokovanu prometom.

PODRUČJE PROJEKTA

Cilj LIFE DINALP BEAR međunarodnog, interdisciplinarnog projekta je moći se nositi sa složenim i raznolikim izazovima zaštite smeđeg medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama u čijem okolišu dominira čovjek te koji je politički i fizički rascjepkan.

O PROGRAMU LIFE

LIFE JE FINANCIJSKI INSTRUMENT Europske komisije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite prirode i klime širom Europe. Od 1992. godine LIFE je sufinancirao 4171 projekt, pridonoseći s oko 3,4 milijarde eura zaštiti okoliša i klime.

Program je podijeljen na dvije glavne teme: LIFE+ Priroda i bioraznolikost i LIFE+ Okoliš, uključujući tri različita područja: LIFE+ Priroda i bioraznolikost, LIFE+ Politika zaštite okoliša i sustav upravljanja i LIFE+ Informiranje i komunikacija.
Projekt Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama – LIFE DINALP BEAR – pripada području LIFE+ Priroda i bioraznolikost. LIFE+ Priroda i bioraznolikost jedan je od glavnih dijelova financijskih programa Europske unije za zaštitu okoliša. Podupire projekte koji pridonose provedbi europskih Direktiva o pticama i staništima, mreži Natura 2000 te koji pridonose europskom cilju zaustavljanja gubitka bioraznolikosti.

Više na http://dinalpbear.eu/hr/